De kerken van onze pastorale eenheid

Foto: Koenraad Vervaecke op 15-07-2022
Christus-Koning

Gerard Davidstraat 2

ma – zo:

9.30 – 18.30 uur

Weekkapel, links van de hoofdingang

elke zondag

10.30 uur

2° zondag van de maand:

Albanese gemeenschap – taal Albanees

17.00 uur

3° zondag van de maand

Filipijnse gemeenschap – taal Engels

16.00 uur

Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond. Samen met de kerk worden een klooster voor de zusters van de Heilige Vincentius en een school gebouwd. In 1932 inwijden van de nieuwe kerk door mgr. Lamiroy, de …

Foto: Koenraad Vervaecke op 15-07-2022
Sint-Pieter

Blankenbergse Steenweg 225

Voorlopig niet open, behalve voor vieringen.

elke zaterdag

17.30 uur

De Sint-Pieterskerk ligt aan de kruising van de Blankenbergse Steenweg met de Sint-Pieterskerklaan en de Sint-Pietersgroenestraat.

Op de kruising van twee dijken: de circa 1200 aangelegde dijk zogenaamd de “Dulleweg” en de vroeger aangelegde “Blankenbergse Dijk” was een dorpskern ontstaan. Circa 1210 wordt er de parochie Sint-Pieters-op-de-dijk gesticht en de Sint-Pieterskerk gebouwd, gewijd aan …

Foto: Koenraad Vervaecke op 15-07-2022
Sint-Anna

Sint-Annaplein

januari – maart

vr – ma:

13.00 – 17.00 uur

——————————–

april – december

dagelijks 

13.00 – 17.00 uur

elke zondag

09.00 uur

Gelegen in het midden van het Sint-Annaplein. Georiënteerde, bakstenen zaalkerk op rechthoekige plattegrond met prominente westtoren. Tegen de buitenwand ter hoogte van het koor, beeldengroep van Calvarie.

Oorspronkelijk een deel van de parochie van Sint-Kruis, doch sinds de omwalling van 1297 ervan afgesneden.
1496: aankoop van het herenhuis “Hof ter Vere” ter hoogte van het huidige Sint-Annaplein en verbouwing ervan tot een bescheiden, éénbeukige hulpkerk.
1497: wijding door de bisschop…

Foto:
Sint-Walburga

Sint-Maartensplein

januari – maart

vr – ma:

13.00 – 17.00 uur

——————————–

april – december

dagelijks 

13.00 – 17.00 uur

geen wekelijkse misvieringen 

Gelegen ten oosten van het plein, ten noorden deels afgebakend door de Hoornstraat, deels door de voormalige kerktuin, ten oosten door de kerkhoftuin en de “Oranjerie Sint-Walburga”, de voormalige brouwerij van het jezuïetencomplex, en ten zuiden door de schoolvleugel van het “Lyceum Hemelsdaele”. Georiënteerde jezuïetenkerk van het basilicale type maar zonder transept. Fraai doch sober voorbeeld van typische contrareformatorische barokkerk uit de Zuidelijke Nederlanden van de …

Foto:
Sint-Gillis

Baliestraat 2

januari – maart

vr – ma:

13.00 – 17.00 uur

——————————–

april – december

dagelijks 

13.00 – 17.00 uur

Elke zondag

19.00 uur

 

Sint-Gilliskerk, gelegen ten oosten aan de Collaert Mansionstraat, ten noorden aan Sint-Gilliskerkhof, ten westen aan de Baliestraat, ten zuiden aan de Lange Raamstraat. Georiënteerde pseudo-hallenkerk, in kern vroeggotisch en met zware kruisingstoren.
Circa 1241: Philippe Ram schenkt een stuk grond, gelegen achter “het Wijk“, aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel waarop circa 1241 een eerste kerk wordt opgericht, wellicht een éénbeukige kapel met apsis.
1258: Sint-Gillis wordt in een tekst als afzonderlijke parochie vermeld.
1280-1298: de Sint-Gilliswijk valt met de nieuwe omwalling…

Foto:
Sint-Jakob

Sint-Jakobsplein 1

januari – maart

vr – ma:

13.00 – 17.00 uur

——————————–

april – december

dagelijks 

13.00 – 17.00 uur

elke zaterdag

19.00 uur

elke eerste woensdag van de maand Taizégebed voor studenten

Niet in de zomermaanden

19.00 uur

Gelegen ten oosten van het Sint-Jacobsplein en ten oosten afgebakend door de Sint-Jakobstraat, ten noorden door de Moerstraat. Georiënteerde, in kern vroeggotische, bakstenen hallenkerk met zware kruisingstoren.

Circa 1240: door stichting van de Sint-Jakobsparochie als afscheiding van die van Sint-Salvators wordt de voormalige Sint-Jakobskapel, gelegen op de hoek Grauwwerkers-/ Ezelstraat, verheven tot parochiekerk. Wegens plaatsgebrek wordt in de loop van de 13de eeuw een nieuwe kerk gebouwd op de huidige locatie. Uitzicht van dit eerste bedehuis: éénbeukige kruiskerk van onbekend aantal traveeën, met transept van een …

Foto: Koenraad Vervaecke op 15-07-2022
Sint-Salvatorskathedraal

Steenstraat

ma – vr:

10.00 – 13.00 uur en 14.00 – 17.30 uur

za:

10.00 – 13.00 uur en 14.00 – 15.30 uur

zo:

11.00 – 13.00 uur en 14.00 – 17.00 uur

elke zaterdag

16.00 uur

elke zondag

10.00 uur

van maandag tot vrijdag

18.00 uur

elke vrijdag

08.30 uur kapittelmis

Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de zuidzijde van de Steenstraat. Ten noorden, voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; als tuin aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw, hernieuwd met ijzeren afsluiting in 1878-1879, sedert 1970 vervangen door stenen muur; ten oosten en ten westen omringd door het Sint-Salvatorskerkhof, en ten zuiden geflankeerd door de kapittelgebouwen en het museum.

Circa 850: vermoedelijke stichting van de kerk in een uithoek van de parochie Snellegem. Over de bouwgeschiedenis van vroegere bedehuizen op deze plaats zijn slechts schaarse gegevens gekend.

988: eerste vermelding van de kerk in …

Foto: Koenraad Vervaecke op 22-07-2022
Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat

ma – za:

09.30- 17.00 uur

zo:

13.30 – 17.00 uur

elke zondag

11.15 uur

Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de oostzijde van de Mariastraat. Ten noorden en ten zuiden voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan zuidkant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan noordkant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein. Aan oostzijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthuse. Voormalig kerkhof, aan noordkant afgeboord met lage arduinen muur, aan oostkant ingericht als parkje met leilinden en haagjes, bronzen beeld van de Spaanse humanist J.L. Vivès (1492-1540) van 1957 naar ontwerp van beeldhouwer R. Mateu (Spanje).

Circa 875: vermoedelijke …

Foto: M.M. op onbekend
Heilige-Magdalena

Stalijzerstraat 19

dagelijks:

13.00 – 17.00 uur

(januari – maart:

enkel van vr – ma)

Geen vieringen

Parochiekerk Heilige Maria Magdalena en Heilige Catharina.

Vrijstaande, neogotische parochiekerk; één van de vroegste neogotische kerken op het vasteland waar Engelse opvattingen herkenbaar zijn, zie stijlkenmerken aansluitend bij de zogenaamd “archeologische neogotiek”. Driebeukige, niet-georiënteerde kruiskerk van het basilicale type. Ten zuidwesten deels omringd door…

Heilige Bloedbasiliek

Burg 13

ma – za:

10.00 – 17.00 uur

zo:

12.00 – 17.00 uur

elke zondag: 

11.00 uur

di – za:

11.00 uur

Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en ….

Foto: Koenraad Vervaecke op 22-07-2022
O.L.V. van de Potterie

Potterierei 79

ma – zo


uur


elke zondag: 

07.30 uur en om 10.00 uur

Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie. Geleidelijk aan gegroeid complex tussen de Potterierei en de Snaggaardstraat. Het evolueerde van tijdelijk opvangcentrum van zieken, pelgrims en ouderlingen tot hedendaags bejaardentehuis met bijhorend klooster en museum.

1276: eerste vermelding, waarbij niet duidelijk is of het gaat om het stichtingsjaar of gewone vermelding van de reeds …

Foto: Koenraad Vervaecke op 22-07-2022
O.L.V. van Blindekens

Kreupelenstraat 8

dagelijks:

9.00 – 18.00 uur

Weekkapel, links van de hoofdingang

1ste zaterdag: 

18.00 uur

2de maandag

17.30 uur

Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat. Thans bestaat het godshuizencomplex uit twaalf huisjes aan de Kammakersstraat en de Kreupelenstraat, waartussen een binnentuin toegankelijk via een klein straatje lopend langs de zuidgevel van de kapel en de ruime binnentuin, uitgevend in de Kammakersstraat. Doorgang…

Begijnhofkerk

Begijnhof

dagelijks:

9.00 – 17.30 uur

zo: 

09.00 uur

ma – za

11.00 uur

Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw. Oorspronkelijk lagere zijbeuken en ronde bovenlichten in de middenbeuk zie kaart van Marcus Gerards (1562). In 1584 legt een brand de kerk grotendeels in puin, enkel de oostgevel blijft bijna helemaal gespaard; de herbouw tussen 1604-1609 is waarschijnlijk een reconstructie van …

Karmelietenkerk

Ezelstraat 28

ma – za:

08.30 – 11.30 uur

en

15.00 – 17.30 uur

zo: 

10.00 uur

ma – za

12.00 uur

Complex bestaande uit kerk, aanpalend klooster met twee kloosterhoven en achteraan een uitgestrekte, ommuurde tuin die ten noorden grenst aan de Jan Boninstraat. Ontstaan als verbouwing van een voormalige, adellijke woning zogenaamd “Hof van Uytkerke“. (vierde kwart 15de eeuw tot eerste kwart 16de eeuw), op de kaart van Marcus Gerards (1562) afgebeeld als huizencomplex onder meer bestaande uit twee diephuizen met schermgevel en dwarsvleugel aan tuinzijde.

1633-1634: bij aankomst in …

Zusters Dominicanessen

Vlamingendam 34

Geen gegevens

Geen gegevens

Complex met drie binnentuinen, dat zich uitstrekt tot in Sint-Clarastraat, eertijds zogenaamd “’t Walleke” en in 1861 door de zusters gekocht van de broeders xaverianen. In 1865, bouw van nieuw klooster waarvan kapel in 1867 wordt ingewijd. In 1992-1994, sloop – op de kapel na – van de oude kloostergebouwen en oprichting van een nieuw klooster naar ontwerp van door architect G. Debruyne (Brugge), uitgebreid met rust- en verzorgingstehuis voor oudere zusters. De nieuwbouw, met integratie van de kapel uit de …

Zusters Engels klooster

Carmerstraat 83-87

Geen gegevens

zo: 

11.00 uur

ma – za

07.45 uur

Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurd complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw. Bijhorende grote tuin lopend van de Speelmansstraat naar de Snaggaardstraat.
Circa 1600: aankoop door Miss Mary Lovell, familielid van één van de eerste zusters die in 1629 zouden aankomen, van een huis met erf aan de …

Wij gebruiken cookies om u als bezoeker de best mogelijke gebruikerservaring te geven op onze site. Bij het verder surfen gaat u hiermee akkoord.  Meer info